Seminář o EPC metodě a informace o budoucím programovém období

Dne 27. 6. 2019 se v prostorách Podnikatelského a inovačního centra hlavního města Prahy konal seminář na téma „EPC metoda v dotačních titulech“.

Seminář byl určen především grantovým agenturám, ale zúčastnili se jej i zástupci krajů a měst. Nosným tématem bylo  uplatnění EPC metody v projektech podávaných do Operačního programu životní prostředí. Prezentace ze semináře naleznete ke stažení zde.