Řešení pro domácnosti

Náklady na energie tvoří významnou položku pravidelných výdajů na provoz každé domácnosti. Pomůžeme vám nahlédnout do problematiky energetických úspor. Představíme vám úsporná opatření vhodná pro vaši domácnost, vyčíslíme typickou peněžní úsporu a dáme vám inspiraci, jak opatření efektivně realizovat.

 Jednou z možností, jak dosáhnout nižší spotřeby energií, je změna spotřebitelského chování. Taková forma úspor má své limity a proto je dobré zamyslet se nad možnostmi investic do energeticky úsporných řešení. Tyto investice dlouhodobě sníží energetickou náročnost vaší domácnosti nebo přinesou benefit v podobě vlastní výroby energie a zvýšení vaši energetické soběstačnosti. Příkladem může být instalace solárních panelů na střechu vašeho rodinného domu, pořízení tepelného čerpadla či instalace mikrokogenerační jednotky v bytovém domě v kombinaci se zateplením.

Představujeme možnosti energetických úspor

  • Představujeme a porovnáváme dostupná energeticky úsporná opatření
  • Vyhodnocujeme obdobná historicky realizovaná opatření
  • Poskytujeme vzorová řešení pro domácnosti

Poskytneme informace o dotacích

  • Zvýšíme vaši informovanost v otázkách čerpání dotačních prostředků
  • Zvýšíme vaši informovanost v oblasti přípravy nutných podkladů a dokumentace

Pomáháme s koncepčním pojetím energetických úspor

  • Navrhujeme koncepční kroky k realizaci energetických úspor i pro sektor domácností
  • Propojujeme závazek ČR, dotační možnosti a reálné potřeby domácností do konkrétních koncepcí, kroků a opatření
  • Poskytujeme své know-how a kapacitu pro urychlení plánování, realizace a vyhodnocení energetických úspor