Řešení pro firmy

Pro firmy napříč obory je NCEÚ odborným partnerem, který pomáhá hledat nejvhodnější energetická řešení a optimální způsob jejich realizace. Ať už budujete novou firmu nebo přemýšlíte nad možnými úsporami ve stávajícím provozu, jsme připraveni vám pomoci.

Budeme vaším rádcem v otázkách nákladové efektivity jednotlivých úsporných opatření, která je možné realizovat jak na straně spotřeby, tak na straně zdroje energie. Jsme připraveni poskytnout vám informace o možnostech čerpání dotačních prostředků na energeticky úsporná opatření a zároveň máme know-how v jejich plánování, implementaci, financování a vyhodnocení jejich přínosů.

Poradíme s výběrem úsporných opatření

  • Představíme a porovnáme dostupná energeticky úsporná opatření
  • Vyhodnotíme obdobná historicky realizovaná opatření
  • Poskytneme vzorová řešení pro typická energeticky úsporná opatření ve firmách

Poskytneme informace o dotacích

  • Poradíme v otázkách čerpání dotačních prostředků
  • Poradíme v oblasti přípravy nutných podkladů a dokumentace

Pomáháme s koncepčním pojetím energetických úspor

  • Navrhujeme koncepční kroky k realizaci energetických úspor nejen pro sektor firem
  • Podporujeme vznik nových obchodních příležitostí a partnerství
  • Propojujeme závazek ČR, dotační možnosti a reálné potřeby firem do konkrétních koncepcí, kroků a opatření
  • Poskytujeme své know-how a kapacitu pro urychlení plánování, realizace a vyhodnocení energetických úspor