Řešení pro kraje

Kraje mohou zásadním způsobem přispět ke snížení spotřeby energií a k naplnění cílů energetických úspor. V dotačních programech jsou na energetické úspory připraveny prostředky ve výši zhruba 80 miliard Kč. Při očekávaném pákovém efektu to představuje investice v hodnotě přes 200 miliard Kč. Energetika se mění a nové technologie přinášejí inovativní a účinnější řešení.

NCEÚ je partnerem krajů pro efektivní využití dotačních prostředků, pro podporu snižování energetické náročnosti a pro spoluvytváření rámce k dosažení cílů energetických úspor. NCEÚ prostřednictvím energetických úspor pomůže v krajích nastartovat investice, aktivovat soukromý kapitál a rozhýbat ekonomiku regionu. Pomáháme s osvětou v oblasti významu a prospěšnosti energetických úspor a zároveň máme know-how v jejich plánování, implementaci, financování a vyhodnocení jejich přínosů.

Nastartujeme investiční impuls

  • Zatraktivníme oblast energetických úspor a pomůžeme aktivovat investice do energeticky úsporných opatření
  • Podpoříme realizaci úsporných opatření, stimulujeme růst zaměstnanosti, tvorbu nových pracovních míst a hospodářský růst regionu

Pomůžeme s koncepčním pojetím energetických úspor

  • Pomůžeme s aktualizací Územní energetické koncepce (ÚEK)
  • Navrhneme konkrétní kroky k implementaci ÚEK
  • Poradíme s přípravou podkladů a dokumentace k realizaci energetických úspor

Navrhneme praktická řešení

  • Vypracujeme řešení pro různé typy majetku, posoudíme současný způsob provozu energetických celků a navrhneme nejvhodnější úsporná opatření
  • Pomůžeme s nastavením efektivního měření, regulace a vyhodnocování dosažené výše a nákladovosti úspor
  • Pomůžeme snížit výdaje za energie

Poradíme s financováním

  • Pomůžeme efektivně využít možnosti financování energeticky úsporných opatření z dotačních prostředků a dalších externích zdrojů
  • Pomůžeme snížit riziko neefektivních veřejných výdajů