Řešení pro města a obce

Města a obce mohou zásadním způsobem přispět ke snížení spotřeby energií a k naplnění cílů pro snižování emisí, protože globálně spotřebovávají až 67 % energie a produkují více než 70 % emisí skleníkových plynů. Energetika se mění a nové technologie přinášejí inovativní a účinnější řešení.

Energeticky úsporná opatření v obcích mají celou řadu přínosů. Vedle výrazného snížení provozní nákladů měst a obcí přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů a ke zlepšení životního prostředí. Zároveň mohou přinést nové obchodní příležitosti pro lokální firmy a podpořit tak růst lokální ekonomiky.

NCEÚ je partnerem měst a obcí pro efektivní využití dotačních prostředků, pro podporu snižování energetické náročnosti a optimalizaci provozních výdajů. Pomáháme s osvětou v oblasti významu a prospěšnosti energetických úspor a zároveň máme know-how v jejich plánování, implementaci, financování a vyhodnocení jejich přínosů.

 

Pomůžeme se snížením provozních nákladů

  • Pomůžeme snížit výdaje za energie
  • Pomůžeme snížit riziko neefektivních veřejných výdajů

Pomůžeme s koncepčním pojetím energetických úspor

  • Pomůžeme s vytvořením či aktualizací Územní energetické koncepce (ÚEK)
  • Navrhneme konkrétní kroky k implementaci ÚEK
  • Poradíme s přípravou podkladů a dokumentace k realizaci energetických úspor
  • Podporujeme vznik nových obchodních příležitostí a partnerství

Navrhneme praktická řešení

  • Vypracujeme řešení pro různé typy majetku, posoudíme současný způsob provozu energetických celků a navrhneme nejvhodnější úsporná opatření
  • Pomůžeme s nastavením efektivního měření, regulace a vyhodnocování dosažené výše a nákladovosti úspor

Poradíme s financováním

  • Pomůžeme efektivně využít možnosti financování energeticky úsporných opatření z dotačních prostředků a dalších externích zdrojů