Podpůrné programy se rozběhly

V oblasti energetických úspor a efektivního nakládání s energií byly z evropských fondů a národních prostředků v rámci dotačního období 2014 – 2020 otevřeny první výzvy.

OP PIK

Začátek příjmu plných žádostí o podporu byl posunut o 3 měsíce a tyto žádosti budou přijímány od 1. 12. 2015 do 30. 4. 2016.

 

Nová zelená úsporám

Zde již proběhly 2výzvy pro rodinné domy a nyní je otevřena 1. Výzva pro bytové domy, u níž jsou  přijímány žádosti do vyčerpání stanovené alokace finančních prostředků nebo nejpozději do 31. října 2015.

 

OP ŽP

Pro oblast energetických úspor zatím žádná výzva vypsána nebyla. Její vypsání se dle předběžného harmonogramu očekává 15.10.2015. Zároveň však v oblasti zlepšování kvality ovzduší byla uzavřena 16. výzva (první z plánovaných tzv. „kotlíkových dotací“).

 

Odkaz na aktuální programy a výzvy zde:

 

http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy

http://www.novazelenausporam.cz/

http://www.opzp.cz/