Rozumíme správně energetické účinnosti?

Pro zlepšování energetické účinnosti, jíž ovlivňuje množství faktorů jako strukturální změny ekonomiky, hospodářský růst, změny životního stylu, regionální rozvoj, ceny energií, technologický pokrok a mnohé další, je extrémně důležité jednotlivé výsledky pečlivě, průběžně vyhodnocovat a další kroky příslušně korigovat.

Před několika dny vydané analýzy evropského projektu ODYSSEE-MURE „Energy Efficiency Trends and Policies“ takové komplexní „vysvědčení“ poskytují. Byť následující souhrnná tabulka může vypadat jednoznačně, již zbývajících 120 stran pouhého souhrnu Vám dostatečně vysvětlí, že není vše tak jednoduché, jak se může zdát. Nemluvě o třech souvisejících sektorových zprávách.

 

Meziroční zlepšování energetické účinnosti v jednotlivých členských zemích EU (bez započtení služeb)

POZN.: Graf k dispozici v PDF (odkaz níže) na straně 12.