DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ – Vylepšené podmínky IV. výzvy Úspory energie v PO 3 OPPIK

NCEÚ spolu s Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy a společností ČEZ ESCO zrealizovalo dotazníkové šetření u podnikatelů ve výrobním sektoru s cílem zjistit bariéry čerpání v Operačním programu průmysl podnikání inovace a konkurenceschopnost v oblasti energetických úspor (řízen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR).

Výsledky naleznete v prezentaci, přičemž nejzávažnějším zjištěním byla nadměrná délka schvalování žádosti o podporu a komunikace dotačních možností. Výsledky jsou komunikovány s příslušným ministerstvem.