Jak na energetické úspory ve veřejné správě?

Energetická efektivita může být pro veřejný sektor zdrojem neustále chybějících prostředků a přínosem pro nás všechny.

Energetická efektivita je přehlížené téma, které se netěší mediálnímu zájmu ani pozornosti veřejných kampaní. Téma jako takové by si jistě zasloužilo obdobný prostor jako má recyklace, bezpečnost na silnicích nebo podobné celospolečenské otázky. Má totiž srovnatelné přínosy. Nejzajímavější je finanční úspora, nelze však opomíjet další přínosy, jako je vyšší úroveň kvality života v podobě příjemnějšího prostředí budov a lepšího prostředí ve městech, snížení dopadu možného nárůstu cen energií nebo podpora lokální ekonomiky.