Komplexní model využívání odpadního tepla v zemích střední Evropy

Projekt se zaměřuje na úspory energie prostřednictvím využití odpadního tepla. Odpadní teplo je teplo, které jeho výrobce (firma, obec) nevyužívá, přitom ho z technického hlediska využít lze. Jedná se např. o teplo z technologických procesů, chladících zařízení, ze spalovacích procesů apod.

Toto teplo může být využito jiným subjektem, který si ho nyní musí vyrábět. Využití odpadního tepla tak představuje příležitost k energetickým úsporám, k úspoře finančních prostředků i k ochraně životního prostředí, zprostředkovaně také ke zvýšení energetické bezpečnosti České republiky.

Potenciál úspor v odpadním teple v České republice představuje cca 5 PJ ročně, což je teplo pro 100 tis. domácností (tedy např. přibližně pětinu domácností v Praze). Cílem projektu je přispět jak k identifikaci zdrojů odpadního tepla, tak k jeho skutečnému využití, a to ve spolupráci s kraji, obcemi i firmami. Všechny aktivity českého řešitelského týmu (NCEU a UJEP) směřují k systémovým změnám na úrovni České republiky, které povedou k dlouhodobému zvýšení využívání odpadního tepla.

Projekt CE-HEAT též napomůže ke vzájemné spolupráci zahraničních pracovišť s českou akademickou sférou, krajskou a obecní samosprávou i s firemní sférou.

Do tohoto tříletého mezinárodního projektu realizovaného v rámci prioritní osy 2 Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě je kromě České republiky zapojeno dalších 5 evropských zemí. Partnery za Českou republiku jsou IEEP UJEP a Národní centrum energetických úspor. Leaderem je slovinský institut E-zavod.

Zadavatel: Interreg Central Europe

Období řešení: 5/2016–4/2019

Odkazy

Jsme partneři mezinárodního projektu