Pracovní seminář PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ Z ENERGETICKO-KLIMATICKÉ POLITIKY EU

 1. VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pořádá pracovní seminář na téma: „plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU“, za odborné podpory Svazu měst a obcí ČR a Národního centra energetických úspor,  který se uskuteční v úterý 15. března 2016 od 9.00 hodin, v Jednacím sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR, (vchod přes recepci „A1“).

 

Cílem semináře je poskytnout ucelený pohled na plnění závazku ČR o dodatečných energetických úsporách ve výši 48PJ rok před průběžným hodnocením ze strany Evropské komise a čtyři roky před termínem splnění. Zároveň zhodnotí nástroje a prostředky politiky energetické účinnosti v České republice a nabídne tak příležitost posoudit celou problematiku systémově, definovat příčiny problémů a stanovit konkrétní možná řešení. O to spíše, že při pokračování dosavadního negativního trendu ponesou následky neplnění všichni spotřebitelé energií – domácnosti, průmysl, služby i veřejná správa a samospráva.

Seminář moderuje Michala Hergetová a Jakub Vít (NCEÚ)

 

Program semináře:

9.00 Prezence hostů

9.20 Zahájení semináře

 • Miloš Vystrčil, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR
 • Martin Charvát, místopředseda Svazu měst a obcí
 • Vladimír Dlouhý, prezident HK ČR/ Petr Jonák, člen představenstva SPČR

9.40 I. BLOK: Směrnice o energetické účinnosti a její implementace do českého prostředí

   • Dosavadní proces implementace směrnice o energetické účinnosti / Národní akční plán energetické účinnosti (NAPEE), jeho aktualizace a plnění závazků ČR – Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO)
   • Vztah ČR a EK při implementaci směrnice o energetické účinnosti – Thomas Müller, Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV)

10.00  diskuse (moderátor Michala Hergetová) – výše uvedení + zástupce SMOČR, Jakub Vít (NCEÚ), Martin Hájek (TSČR), Jaroslav Maroušek (HKČR), zástupce Rady pro udržitelný rozvoj, Zdeněk Semorád (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR))                

10.15 II. BLOK: Čerpání národní alokace Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) na energetickou účinnost č

 • Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Tomáš Novotný (MPO)
 • Operační program životní prostředí (OPŽP) – Pavel Zámyslický (MŽP)
 • Integrovaný regionální operační program (IROP) – Zdeněk Semorád (MMR)

10.35 diskuse (moderátor Jakub Vít) – výše uvedení + Martin Frélich (HKČR), Ladislav Sobotka (IREAS)

10.50 Přestávka na kávu

11.10 III. BLOK: Dokumenty a procesy prokazující úspory energie (energetický audit/ energetický posudek/ průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) / energetický management)       

   • Jak jsou energetické dokumenty doposud využívány – Pavel Gebauer (Státní energetická inspekce (SEI))
   • Pohled energeticky úsporného stavebnictví – Petr Holub (Šance pro budovy)
   • Jaký přínos může mít důslednější využívání energetických dokumentů a procesů – Martin Doležal (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT)

10.35 diskuse (moderátor Michala Hergetová) – výše uvedení + zástupce Energetické komise SMOČR, Ondřej Šrámek (SPČR), Ivo Slavotínek (Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES))

11.45 IV. BLOK: Poskytování energetických služeb se zárukou (EPC) – významná část plnění NAP EE

 • Využívání energetických služeb se zárukou – Ivo Slavotínek (APES)
 • Jak vnímá uplatnění energetických služeb se zárukou gesční resort – Vladimír Sochor (MPO)
 • Pohled veřejné správy a samosprávy – Dan Jiránek (SMOČR)

12.05 diskuse (moderátor Jakub Vít) – výše uvedení + zástupce

Ministerstva financí ČR

12.20 V. BLOK: Dodatečná energeticky úsporná opatření a možnosti jejich využití

 • Doprava – Tomáš Čoček (Ministerstvo dopravy ČR (MD))
 • Smart city/smart region – David Škorňa (MMR)
 • Lokální uplatnění úspor k smart grid/security of supply –Pavel Šolc (Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG))
 • Přínosy decentrální šetrné energetiky - Martin Sedlák (Aliance pro energetickou soběstačnost)

12.40 diskuse (moderátor Jakub Vít) – výše uvedení

12.55 Závěrečná diskuse a ukončení

13.10 Oběd

 

Potvrzujte prosím svou účast do 10. 3. 2016 na email: info@nceu.cz.

(vstup do objektu paláce je možný pouze s platným dokladem totožnosti).