Seminář EFEKT

Partnerem druhého ročníku semináře zaměřeného na úspory, inovace a strategii bylo Národní centrum energetických úspor.

Dne 1. 11. 2018 se v reprezentativních prostorách brněnské Nové radnice uskutečnil seminář EFEKT Úspory – inovace – strategie, jehož pořadatelem byla společnost EGÚ Brno, a. s. Akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2018-2021 – program EFEKT 2 pro rok 2018. Semináře se zúčastnilo 126 návštěvníků.
Prestiž semináře byla zajištěna udělením oficiální záštity primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála. Odbornou garanci nad seminářem převzal pan Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora města Brna. Národní centrum energetických úspor a Sdružení velkých spotřebitelů energie jako partneři semináře podpořili vysokou odbornou úroveň akce. Mediálními partnery byli časopis Energetika, Asociace energetických manažerů a server energyhub.cz. Pořadatel semináře děkuje všem za podporu a oboustranně přínosnou spolupráci.
Pořadatelská společnost EGÚ Brno děkuje všem přednášejícím, účastníkům a hostům, kteří zajistili vysokou odbornou úroveň semináře, věcnou diskuzi a plný sál.

 

Program semináře

 • Martin Ander, náměstek primátora města Brna Slavnostní otevření semináře
  Marie Zezůlková, ředitelka, Národní centrum energetických úspor Úvodní slovo
  Blok 1 – Úspory
  Karel Šimeček, tajemník, Sdružení velkých spotřebitelů energie moderátor
 • Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, MPO Současný stav energetické účinnosti v ČR a možnosti dotačních titulů
 • Jan Solčány, vedoucí oddělení Jižní Morava, SFŽP Energetické úspory v rámci SFŽP
 • David Martinek, manažer řízení segmentu veřejná správa, ČEZ ESCO Představení projektů EPC
 • Ondřej Grohar, executive, Ensytra Energetický management
 • Blok 2 – Inovace
  Matěj Hrubý, analytik, EGÚ Brno moderátor
 • Jiří Procházka, ředitel sekce, EGÚ Brno
 • Výhodnost vlastní výroby a akumulace elektřiny
 • Petr Fajmon, generální ředitel, Teplárny Brno
 • Inovace v Teplárnách Brno
 • Lukáš Ferkl, ředitel, UCEEB Nízkoenergetické domy, pasivní domy, aktivní domy
 • Jaroslav Tyle, odborný specialista, Sdružení železničních nákladních dopravců ČR
 • Úspory a inovace v železniční dopravě
 • Kateřina Kuklová, koordinátorka projektu, Česká rada pro šetrné budovy
 • Zdravá škola
  Blok 3 – Strategie a koncepce
  Marie Zezůlková, ředitelka, Národní centrum energetických úspor moderátorka
  Ivan Jacko, vedoucí oddělení udržitelné energetiky, Magistrát hlavního města Prahy
  Akční plán pro implementaci Územní energetické koncepce hl. m. Prahy
  Jiří Šamánek, manažer business procesů, Teplárny Brno Energetická koncepce města Brna
  Jan Holeček, vedoucí oddělení strategického plánování, Statutární město Brno
  Strategie Brno2050