Spolupráce s městem Pardubice

Ve čtvrtek 30. dubna 2020 proběhla na magistrátu města Pardubice schůzka ředitele NCEÚ, pana Martina Boruty, s primátorem města Pardubice, panem Martinem Charvátem.

Primátor města Pardubic

Martin Charvát, primátor města Pardubic.

Při vzájemné schůzce se diskutovaly možnosti vzájemné spolupráce, jakož i možnosti provádění energeticky efektivních řešení na veřejných objektech města Pardubice. Na základě žádosti ředitele NCEÚ, přislíbil primátor města Pardubice možnost realizovat konferenci na téma energetických úspor na veřejných budovách v budově Magistrátu města Pardubice, a to konkrétně v termínu 29. 9. 2020. Tato akce bude jednou ze tří plánovaných odborných akcí realizovaných NCEÚ v oblasti energetických úspor spolufinancovaných z programu EFEKT. NCEÚ je připraveno tuto konferenci realizovat ve spolupráci s dalšími odbornými institucemi a zájmovými skupinami.