Upozornění na aktuální výzvy EFEKT 2019

Národní centrum energetických úspor ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR upozorňuje na aktuálně platné výzvy programu EFEKT ještě pro rok 2019, které vyhlásilo MPO ČR.

Jedná se o možnost, jak zafinancovat první kroky energeticky úsporných opatření. U některých výzev se blíží termín podání žádostí.

 

Lze doplnit, že do konce letošního srpna budou vyhlášeny další výzvy v rámci programu EFEKT na aktivity pro rok 2020. Věříme, že je pro Vás je program EFEKT přínosný a může Vám pomoci s realizací projektů.

Aktivita

Typ žadatele

Maximální výše podpory

Uzávěrka podání žádosti

web (podmínky výzvy)

 

tis. Kč

%

2D

Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2019

kraj, podnikatel, města/obce a městské části nad 5 tisíc obyvatel

 

500

70

30.09.2019
(Výzva 10/2019)

Efekt_2D

2E

Zpracování dokumentů pro přípravu EPC projektu a na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku EPC projektu 2019

kraj, MČ, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, státní podnik, obec, školská právnická osoba, organizační složka státu, podnikatel, příspěvková organizace, veřejné nezisk. zdravotní ústavní zdravotnická zařízení

 

200

70

30.09.2019
(Výzva 11/2019)

Efekt_2E

2F

Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2019

vlastníci bytových domů, vlastníci objektů pro podnikatelské účely, vlastníci objektů ve veřejném sektoru, vlastníci rodinných domů, Oprávnění nájemci rodinných, bytových domů, objektů veřejného sektoru a podnikatelských objektů

vlastníci/nájemci rodinných domů

30

70

18.10.2019
(Výzva 9/2019)

Efekt_2F

vlastníc/nájemci bytových domů

50

vlastníci/nájemci objektů ve veřejném sektoru

100

vlastníci/nájemci objektů pro podnikatelské účely

200