Ve zdravé škole zdravý vzduch?

Česká rada pro šetrné budovy udělala nedávno průzkum ve školách, ze kterého vyplynulo, že mají děti v řadě českých škol nevhodné podmínky pro výuku - vydýchaný vzduch, nevhodné osvětlení a nevyhovující akustiku. Rada se proto spojila s Národním centrem energetických úspor a se Svazem měst a obcí, aby problémy ve školách řešila. Společnými silami chceme zlepšit podmínky pro výuku a prosadit potřebný integrovaný dotační titul, díky kterému by školy mohly pořídit vhodnou vzduchotechniku a osvětlení.

V průběhu léta tohoto roku probíhala jednání s Ministerstvem životního prostředí (MŽP), kde MŽP bylo o situaci na školách společně informováno Svazem měst a obcí (SMO ČR), Národním centrem energetických úspor (NCEÚ) a Českou radou pro šetrné budovy (ČRPŠB). MŽP z pozice řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí již nyní nabízí dotační titul, kterým je možné instalovat vzduchotechniku v budovách škol. Vzduchotechnika zajistí výměnu vzduchu ve třídách. Navíc, a to díky intervenci SMO ČR, ČRPŠB, NCEÚ, Ministerstvo životního prostředí plánuje zvýšit míru podpory (dotace) na fotovoltaiku umístěnou na budovách škol, což povede ke snížení nákladů na provoz vzduchotechniky. V novém programovém období EU od roku 2021, bude MŽP podporovat integrovaný dotační titul, tedy včetně protihlukových opatření a světelných podmínek ve školách.

Mimo zvýšení podpory na fotovoltaiku viz výše Česká rada pro šetrné budovy společně s NCEÚ a SMOČR připravuje nabídku komplexního měření vnitřního prostředí ve školách – nejen kvalitu vzduchu, ale i akustiku a osvětlení. Na základě výsledků měření dostanou zřizovatelé škol doporučení k řešení případných problémů. Zároveň připravujeme edukačně-projektový manuál určený pro zástupce obcí, kde se obec dozví jak postupovat a co je třeba technicky připravit v procesu zadání veřejné zakázky zaměřené na kvalitu a efektivitu řešení.