Energetické úspory SME firem a jak na ně


Vážené dámy, vážení pánové, milí čtenáři,

 

s vědomím složité denní agendy našich malých a středních podniků a jejich majitelů, kteří hledají možné úspory a optimalizace ve firmě snad ve všech oblastech, jsme se v rámci spolku NCEÚ rozhodli přijít s pomocí, a to v podobě příručky možných energetických opatření.

 

V publikaci s názvem Energetické úspory SME firem a jak na ně?, je možné se dočíst, která opatření se už dnes běžně provádějí, jaká je jejich náročnost a potřebné přínosy. Důležité jsou také uvedené informace o možnostech financování, jakož i další prospěšné rady a informace.

 

Tato příručka přináší ucelený přehled úsporných opatření, která pomohou všem zájemcům, kteří se rozhodují pro realizaci energeticky efektivních a úsporných řešení.

 

Všichni, kteří se podíleli na vzniku příručky jsou přesvědčeni, že ucelený přehled informací napomůže společnostem, firmám a majitelům najít řešení pro dosažení větší efektivity nakládání s energiemi a vůči svým zákazníkům i informacemi o dosažených úsporách CO2.

 

V případě zájmů o projekt jsme k dispozici a těšíme se s Vámi na brzké setkání.

 

Tým NCEÚ 

 

Ke stažení

Energetické úspory SME firem a jak na ně