Hodnocení udržitelnosti inteligentních měst - Smart City

Města, která chtějí naplňovat koncept inteligentního města – Smart City, mají v dnešní době minimální nebo žádné nástroje na hodnocení, jak jsou v tomto směru daleko. Z tohoto důvodu vzniká v rámci částečně výzkumného projektu metodika hodnocení udržitelnosti inteligentních měst. Metodikou bude možné hodnotit jak udržitelnost, tak inovativnost a technologický rozvoj města či obce. Důležitým aspektem je zohlednění dopadů na místní obyvatele, a to tak, aby technologický rozvoj neměl negativní dopad na jejich kvalitu života. Nebude samozřejmě chybět ani hodnocení kvality života v budovách s důrazem na oblast subjektivní životní pohody – wellbeing.

Ke stažení

Hodnocení udržitelnosti inteligentních měst - Smart City