Národní centrum energetických úspor zpracovalo jasnou a přehlednou publikaci

Vážené dámy, vážení pánové, milí čtenáři, dostává se vám do rukou publikace, ve které naleznete vše potřebné, co by mohly a měly udělat obce a města v oblasti energetických úspor. Je mi velkou ctí a zároveň povinností touto formou oslovit především zástupce veřejného sektoru.

V každé obci dnes nalezneme kontejnery na tříděný odpad, ale o energeticky úsporných opatřeních se ví stále málo. Energetická opatření přitom mohou obcím na jejich majetku přinést nemalé finanční úspory a zároveň prvotní kroky nemusí být nákladné, anebo složité.

Energie je něco, co není vidět, málokdo vyhodnocuje její spotřebu, ale když není, každý to hned pozná. Úspory energie mají krom vedle finančních důsledků i nezastupitelný vliv na snižování exhalací skleníkových plynů do atmosféry, které mohou za globální oteplování, nemluvě o konečném množství paliva z fosilních zdrojů. Kombinace energetických úspor, energeticky efektivních zařízení a snižování závislosti lidské populace na neobnovitelných zdrojích energie budou mít pro naši planetu a budoucí generace zásadní ekologický a společenský dopad. A právě „Příručka k energetickým opatřením pro starosty - Proč energetické úspory a jak na ně?“ má ambici čtenářům ukázat, co vše lze v oblasti energetických úspor konat. 

Ke stažení

Proč energetické úspory jak na ně?