Zpráva o činnosti NCEÚ 2018

Vážení členové, partneři a příznivci energeticky úsporných opatření,

s potěšením Vám představuji Zprávu o činnosti Národního centra energetických úspor za rok 2018. Posledních 12 měsíců proběhlo v duchu naplňování stanovené strategie a následně vytyčení základních pilířů a témat pro budoucí období. Tato zpráva o činnosti je uceleným přehledem všech aktivit, které jsme pro vás v minulém roce připravili a kterých jste se vy, jako členové a partneři, měli možnost zúčastnit.

Ke stažení

Zpráva o činnosti NCEÚ 2018