NCEÚ
Semináře NCEÚ
Vážené dámy, vážení pánové,
dovoluji si Vás tímto srdečně pozvat na sérii Seminářů z programu EFEKT
Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města,
které se budou konat v průběhu října a listopadu 2018. Cílem semináře je seznámit s pojetím energetických úspor a konkretizací potenciálu úspor ve městech (budovy, využití OZE, zavádění energetického managementu, úspory na VO, apod.). Seminář poukáže také na legislativní zakotvení, přinese ukázky nejlepší praxe z reálných projektů v ČR a očekávané inovace a trendy v rozvoji energetických úspor v blízké budoucnosti. Součástí semináře je také diskusní workshop, kde si představitelé měst identifikují vlastní potřeby vedoucí k jasnému návodu, jakým způsobem postupovat v zavádění energetických úspor.
Pro koho je seminář určen?
Seminář je určen pro vedení měst/obcí, energetické manažery, vedoucí příslušných odborů měst/obcí a pracovníky krajských, městských, obecních úřadů i organizací jimi zřizovaných.
Stěžejní témata seminářů
Energetická účinnost ve městech a obcích ČR
Podpora udržitelné energetiky
Energetická management - Od plánu k úsporám
Je chytrá energetika podmínkou chytrého města?
Shrnutí dotačních titulů a budoucnost finančních nástrojů v ČR
Aktuální vývoj evropské energetiky (Jaká bude energetika a jaké rozhodující vnější vlivy ji budou formovat?)
Projekt zdravá škola
Harmonogram a místa konání
Město Termín konání Program  
OSTRAVA 23. 10. 2018 Detailní program semináře
OLOMOUC 24. 10. 2018 Detailní program semináře
PARDUBICE 30. 10. 2018 Detailní program semináře
TŘEBOŇ 8. 11. 2018 Detailní program semináře
KYJOV 15. 11. 2018 Detailní program semináře
LIBEREC 22. 11. 2018 Detailní program semináře
Účast na semináři je díky podpoře z programu EFEKT 2018 bezplatná. Občerstvení zajištěno.
V případě dotazů kontaktujte Eriku Sedlářovou e-mailem info@nceu.cz nebo telefonicky 720 737 242.
Marie Zezůlková Se srdečným pozdravem
Dr. Ing. Marie Zezůlková
ředitelka NCEÚ, z.s.
 
Partneři projektu
EFEKT MPO
Projekt z programu EFEKT 2017 – 2021 (Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, podprogram 2B - Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie, identifikační číslo EIS: EF18-2B00043
Záštitu nad seminářem převzali
Město Kyjov Liberecký kraj Olomoucký kraj Město Ostrava Město Pardubice Město Třebon