NCEÚ
Semináře NCEÚ
Vážené dámy, vážení pánové,
dovoluji si Vás tímto srdečně pozvat na sérii Seminářů z programu EFEKT
Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města,
které se budou konat v průběhu října a listopadu 2018. Cílem semináře je seznámit s pojetím energetických úspor a konkretizací potenciálu úspor ve městech (budovy, využití OZE, zavádění energetického managementu, úspory na VO, apod.). Seminář poukáže také na legislativní zakotvení, přinese ukázky nejlepší praxe z reálných projektů v ČR a očekávané inovace a trendy v rozvoji energetických úspor v blízké budoucnosti. Součástí semináře je také diskusní workshop, kde si představitelé měst identifikují vlastní potřeby vedoucí k jasnému návodu, jakým způsobem postupovat v zavádění energetických úspor.
Pro koho je seminář určen?
Seminář je určen pro vedení měst/obcí, energetické manažery, vedoucí příslušných odborů měst/obcí a pracovníky krajských, městských, obecních úřadů i organizací jimi zřizovaných.
Stěžejní témata seminářů
Energetická účinnost ve městech a obcích ČR
Podpora udržitelné energetiky
Energetická management - Od plánu k úsporám
Je chytrá energetika podmínkou chytrého města?
Shrnutí dotačních titulů a budoucnost finančních nástrojů v ČR
Aktuální vývoj evropské energetiky (Jaká bude energetika a jaké rozhodující vnější vlivy ji budou formovat?)
Projekt zdravá škola
Účast na semináři je díky podpoře z programu EFEKT 2018 bezplatná. Občerstvení zajištěno.
V případě dotazů kontaktujte Eriku Sedlářovou e-mailem info@nceu.cz nebo telefonicky 720 737 242.
Marie Zezůlková Se srdečným pozdravem
Dr. Ing. Marie Zezůlková
ředitelka NCEÚ, z.s.
 
Partneři projektu
EFEKT MPO
Projekt z programu EFEKT 2017 – 2021 (Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, podprogram 2B - Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie, identifikační číslo EIS: EF18-2B00043
Záštitu nad seminářem převzali
Město Jihlava Město Kyjov Liberecký kraj Olomoucký kraj
Město Ostrava Město Pardubice Město Třebon