Semináře NCEÚ
Vážené dámy, vážení pánové,
dovoluji si Vás tímto srdečně pozvat na sérii Seminářů z programu EFEKT 2019
AKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO
SEKTORU V OBLASTI ENERGETICKÝCH ÚSPOR
Ikona Ikona
OBSAH SEMINÁŘE
Nastavení energetického managementu ve firmě
Dostupné technologie (konkrétní opatření)
Práce s daty
Osvětlení, FVE, bateriové systémy
Možnosti dotačních titulů a budoucnost finančních nástrojů v ČR (včetně EPC)
Možnosti výroby vlastní, komerčně prodávané energie
Role poradenských firem
HLAVNÍM PARTNEREM PROJEKTU JE HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR NÁSLEDUJÍCÍMI BENEFITY
a) vzdělávání členské základny HK ČR
b) možný příjem z komerčních prezentací (poradenské/auditorské/projekční firmy v oblasti energetiky) na vzdělávacích seminářích
HARMONOGRAM A MÍSTA KONÁNÍ
Semináře budou organizovány v sídlech KHK, OHK, včetně jednoho v sídle Hospodářské komory ČR. České Budějovice, Praha Brno, Ostrava, Jihlava, Karlovy Vary
Přdpokládaná doba trvání jednoho semináře je 6-7 hodin, včetně přestávek na občerstvení.
MĚSTO TERMÍN PROGRAM REGISTRACE
OSTRAVA 25. 6. 2019 Prezentace ze semináře Zpětná vazba
ČESKÉ BUDĚJOVICE 5. 9. 2019 Program semináře * Přihlásit se
BRNO 11. 9. 2019 Program semináře * Přihlásit se
KARLOVY VARY 4. 10. 2019 Program semináře * Přihlásit se
*) Změna programu vyhrazena
KONTAKTY
 
Účast na semináři je díky podpoře z programu EFEKT 2019 bezplatná. Občerstvení zajištěno.
V případě dotazů kontaktujte Eriku Sedlářovou e-mailem info@nceu.cz nebo telefonicky 720 737 242.
Marie Zezůlková Se srdečným pozdravem
Dr. Ing. Marie Zezůlková
ředitelka NCEÚ, z.s.
 
PARTNEŘI PROJEKTU
Projekt z programu EFEKT 2017 – 2021 (Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, podprogram 2B - Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie, identifikační číslo EIS: 122D22200 9107
EFEKT MPO HK ČR
ZÁŠTITU NAD SEMINÁŘEM PŘEVZALI
Karlovarský kraj
DALŠÍ PARTNEŘI
KHK JM KHK MSK API