Semináře NCEÚ
Vážené dámy, vážení pánové,
dovoluji si Vás tímto srdečně pozvat na sérii Seminářů z programu EFEKT 2019
AKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO
SEKTORU V OBLASTI ENERGETICKÝCH ÚSPOR
Ikona Ikona
OBSAH SEMINÁŘE
Nastavení energetického managementu ve firmě
Dostupné technologie (konkrétní opatření)
Práce s daty
Osvětlení, FVE, bateriové systémy
Možnosti dotačních titulů a budoucnost finančních nástrojů v ČR (včetně EPC)
Možnosti výroby vlastní, komerčně prodávané energie
Role poradenských firem
HLAVNÍM PARTNEREM PROJEKTU JE HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR NÁSLEDUJÍCÍMI BENEFITY
a) vzdělávání členské základny HK ČR
b) možný příjem z komerčních prezentací (poradenské/auditorské/projekční firmy v oblasti energetiky) na vzdělávacích seminářích
HARMONOGRAM A MÍSTA KONÁNÍ
Semináře budou organizovány v sídlech KHK, OHK, včetně jednoho v sídle Hospodářské komory ČR. České Budějovice, Praha Brno, Ostrava, Jihlava, Karlovy Vary
Přdpokládaná doba trvání jednoho semináře je 6-7 hodin, včetně přestávek na občerstvení.
MĚSTO TERMÍN PROGRAM REGISTRACE
OSTRAVA 25. 6. 2019 Prezentace ze semináře Zpětná vazba
ČESKÉ BUDĚJOVICE 5. 9. 2019 Prezentace ze semináře Zpětná vazba
BRNO 11. 9. 2019 Prezentace ze semináře Zpětná vazba
KARLOVY VARY 4. 10. 2019 Prezentace ze semináře Zpětná vazba
ÚSTÍ NAD LABEM 22. 10. 2019 Seminář v Ústí nad Labem je zrušen.
PRAHA 5. 12. 2019 Prezentace ze semináře Zpětná vazba
*) Změna programu vyhrazena
KONTAKTY
 
Účast na semináři je díky podpoře z programu EFEKT 2019 bezplatná. Občerstvení zajištěno.
V případě dotazů kontaktujte Eriku Sedlářovou e-mailem info@nceu.cz nebo telefonicky 720 737 242.
Marie Zezůlková Se srdečným pozdravem
Dr. Ing. Marie Zezůlková
ředitelka NCEÚ, z.s.
 
PARTNEŘI PROJEKTU
Projekt z programu EFEKT 2017 – 2021 (Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, podprogram 2B - Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie, identifikační číslo EIS: 122D22200 9107
EFEKT MPO HK ČR
ZÁŠTITU NAD SEMINÁŘEM PŘEVZALI
Karlovarský kraj
DALŠÍ PARTNEŘI
KHK JM KHK MSK API