NCEÚ
Semináře NCEÚ
Vážené dámy, vážení pánové,
dovoluji si Vás tímto srdečně pozvat na sérii Seminářů z programu EFEKT
Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města,
osvěta, propagace a definice konkrétních řešení v oblasti energeticky úsporných opatření ve městech a obcích (budovy, využití OZE, zavádění energetického managementu, apod.). Seminář poukáže na legislativní aspekty, přinese ukázky dobré praxe z již realizovaných projektů v ČR a očekávané inovace a trendy v rozvoji energetických úspor v blízké budoucnosti. Součástí semináře je také interaktivní diskuze, kde mají představitelé měst možnost identifikovat vlastní potřeby vedoucí k návrhu opatření.
Pro koho je seminář určen?
Seminář je určen pro vedení měst/obcí, energetické manažery, vedoucí příslušných odborů měst/obcí a pracovníky krajských, městských, obecních úřadů i organizací jimi zřizovaných.
Stěžejní témata seminářů
Energetická účinnost ve městech a obcích ČR
Podpora udržitelné energetiky
Energetická management - Od plánu k úsporám
Je chytrá energetika podmínkou chytrého města?
Dotační tituly a budoucnost finančních nástrojů v ČR
Aktuální vývoj evropské energetiky
Projekt zdravá škola
Harmonogram a místa konání
Město Termín konání Program Registrace Zpětná vazba
ZLÍN 20. 6. 2019 Detailní program semináře *
HRADEC KRÁLOVÉ 17. 9. 2019 Detailní program semináře *
PLZEŇ 25. 9. 2019 Detailní program semináře *
* Změna programu vyhrazena
Účast na semináři je díky podpoře z programu EFEKT 2019 bezplatná. Občerstvení zajištěno.
V případě dotazů kontaktujte Eriku Sedlářovou e-mailem info@nceu.cz nebo telefonicky 720 737 242.
Marie Zezůlková Se srdečným pozdravem
Dr. Ing. Marie Zezůlková
ředitelka NCEÚ, z.s.
 
Partneři projektu
EFEKT MPO
Projekt z programu EFEKT 2017 – 2021 (Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, podprogram 2B - Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie, identifikační číslo EIS: 122D22200 9119
Další partneři projektu
CIRI EAZK