NCEÚ
Semináře NCEÚ
Vážené dámy, vážení pánové,
v průběhu října až prosince 2018 jsme pro Vás uspořádali sérií 6 seminářů – Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města.
Seminář byl určen pro vedení měst/obcí, energetické manažery a vedoucí příslušných odborů měst/obcí.
Cílem semináře bylo seznámit účastníky s pojetím energetických úspor a konkretizací potenciálu úspor ve městech (budovy, využití OZE, zavádění energetického managementu, úspory na VO, apod.). Seminář poukáže také na legislativní zakotvení, přinese ukázky nejlepší praxe z reálných projektů v ČR a očekávané inovace a trendy v rozvoji energetických úspor v blízké budoucnosti. Součástí semináře je také diskusní workshop, kde si představitelé měst identifikují vlastní potřeby vedoucí k jasnému návodu, jakým způsobem postupovat v zavádění energetických úspor.
Stěžejní témata seminářů
Energetická účinnost ve městech a obcích ČR
Podpora udržitelné energetiky
Energetická management - Od plánu k úsporám
Je chytrá energetika podmínkou chytrého města?
Shrnutí dotačních titulů a budoucnost finančních nástrojů v ČR
Aktuální vývoj evropské energetiky (Jaká bude energetika a jaké rozhodující vnější vlivy ji budou formovat?)
Projekt zdravá škola
Harmonogram a místa konání
Město Termín konání Program    
OSTRAVA 23. 10. 2018 Detailní program semináře
OLOMOUC 24. 10. 2018 Detailní program semináře
PARDUBICE 30. 10. 2018 Detailní program semináře
TŘEBOŇ 8. 11. 2018 Detailní program semináře
LIBEREC 22. 11. 2018 Detailní program semináře
JIHLAVA 7. 12. 2018 Detailní program semináře
Účast na semináři byla díky podpoře z programu EFEKT 2018 bezplatná.
Těšíme se na setkání na dalších seminářích
Marie Zezůlková Dr. Ing. Marie Zezůlková
ředitelka NCEÚ, z.s.
 
Partneři projektu
EFEKT MPO
Projekt z programu EFEKT 2017 – 2021 (Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, podprogram 2B - Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie, identifikační číslo EIS: 122D22200 8103
Záštitu nad seminářem převzali
Město Jihlava Město Kyjov Liberecký kraj Olomoucký kraj
Město Ostrava Město Pardubice Město Třebon