Víme, jak správně postupovat v oblasti energetických úspor, a rádi vám poradíme

 

O NCEÚ

Energetické úspory jsou příležitostí pro udržitelný hospodářský růst

Kvalita životního prostředí významně ovlivňuje životní podmínky nás všech. Česká republika se zavázala do roku 2020 uspořit 48 PJ na koncové spotřebě energie. Na podporu energetických úspor a splnění tohoto cíle je v operačních programech a dalších národních zdrojích připraveno přibližně 80 miliard Kč. Potenciál energetických úspor v České republice zůstává nevyužitý a při současnému tempu realizace energetických úspor nebude cíl v roce 2020 splněn. To by znamenalo nemožnost využití evropských dotačních prostředků ke splnění cíle a přesunutí povinnosti energetických úspor na průmysl a domácnosti, což by se promítlo do zvýšení koncových cen energií.
Aby Česká republika splnila svůj cíl bez negativních dopadů, bude nutné realizovat energetické úspory ve veřejném i soukromém sektoru. Proto je nutné vzájemně koordinovat kroky a koncepce státu, krajů a obcí tak, aby realizace úspor byla maximálně efektivní.
Národní centrum energetických úspor, z.s. (NCEÚ) nabízí řešení pro efektivní nakládání s energiemi ve všech společenských segmentech.

 • Cíl energetických úspor 2020

  Cíl energetických úspor ve výši 48 PJ představuje zhruba roční spotřebu elektřiny všech domácností v ČR Cíl energetických úspor ve výši 48 PJ představuje zhruba dvouletou spotřebu elektřiny Prahy Cíle energetických úspor ve výši 48 PJ by bylo například dosaženo, kdyby každý osobní automobil v ČR najel ročně zhruba o 4 500 km méně (při průměrné spotřebě 7l/100km).

 • Víte, že...
 • Osvětlení

  Výměnou klasických zářivek za úsporné je možné uspořit zhruba 20% elektrické energie, což u průměrné nemocnice představuje roční úsporu 0,5 milionu Kč. Doba prosté návratnosti je 10-15 let

 • Zateplení budov

  Obvyklá doba prosté návratnosti zateplovacích projektů se pohybuje kolem 20 let a typicky představuje úsporu 40% z nákladů na vytápění. U průměrné školy to znamená roční úsporu 0,5 milionu Kč

 • ČEZ
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Hospodářská komora ČR
 • Enviros
 • TÜV Nord
 • Czech Green Building Council
 • Facility Manager
 • Development News
 • Sdružení energetických manažerů měst a obcí
 • PKV - chytrá energetická řešení

Co nabízíme

Nabízíme řešení v oblasti energetických úspor pro kraje, obce, firmy a domácnosti
Řešení pro kraje

Pomůžeme vám s aktualizací vaší Územní energetické koncepce a poradíme vám s její implementací a s realizací konkrétních energetických úspor. Nabízíme know-how v plánování, ve financování prostřednictvím dotačních programů i v samotné realizaci úsporných opatření. Jsme vaším partnerem pro cílenou komunikaci se státní správou.

Řešení pro města a obce

Jsme vaším partnerem pro efektivní využití dotačních prostředků a pro realizaci úsporných opatření s cílem snížit energetickou náročnost a provozní výdaje měst a obcí. Zároveň chceme přispět ke snižování emisí skleníkových plynů a ke zlepšení životního prostředí.

Řešení pro firmy

Navrhneme vám efektivní energeticky úsporná opatření s cílem snížit vaše provozní výdaje. Poradíme vám s čerpáním dotačních prostředků a pomůžeme s realizací konkrétních energetických úspor. Zároveň přispíváme k efektivnímu nastavení dotačních možností.

Řešení pro domácnosti

Neplaťte za energie víc, než musíte. Poradíme vám, jak snížit spotřebu energie. Doporučíme vám úsporná opatření vhodná právě pro vaši domácnost a pomůžeme s jejich realizací. Seznámíme vás také s možností jejich financování prostřednictvím dotací.

Zpět

Novinky

Zpět

Akce

Zpět

Publikace

Zpět

Reference

Náš tým

Dr. Ing. Marie Zezůlková
Ředitelka

Vystudovala SF VUT, post. studium na Univerzitě v Rouen, dr. studium FA VUT a Institut Francaise d´Urbanisme de Paris. Řídila koncepci hospodářského, strategického a marketingového rozvoje města Brna. Je hostem jednání SMO ČR pro Kohezní politiku a Předsednictva SMO ČR pro chytré tech. Členkou Komise pro energ. při HK ČR, poradního sboru nám. ministryně MMR.

Mgr. Viktor Jaroš
projektový manažer, metodik

Absolvent MU v Brně, obor regionální rozvoj. Pracoval na vedoucích pozicích na Úřadě Regionální rady Jihovýchod, na krajském úřadě JMK a věnoval se i územnímu plánování. Zkušenosti s EU projekty. Jeho úkolem v NCEÚ je sledovat strategické dokumenty z oblasti energetiky na EU i národní úrovni, připravovat statistiku, stanoviska a metodické podklady.

Ing. Erika Sedlářová
finanční a projektová manažerka

Absolventka NF VŠE v Praze. Od roku 2009 působí v odvětví energetiky. Nejprve na pozicích v oblasti marketingu, později v oblasti financí a správy se zkušenostmi s nově vznikajícími společnostmi a integrací těchto společností do firemních procesů. V NCEÚ má za úkol řízení ekonomiky společnosti, spolupráci na jejím rozvoji a kooperaci na projektech.

„Efektivní nakládání s energiemi vede nejen ke zlepšení kvality životního prostředí, ale i k ekonomickým úsporám.“ Marie Zezůlková, ředitelka NCEÚ